Csecsemőgondozási díj (CSED) KISOKOS 2020 

Szülés utáni támogatás - Csecsemőgondozási díj

10 fontos dolog, amit a Csecsemőgondozási díjról tudni érdemes 2020-ban


1. Ki jogosult a Csecsemőgondozási díjra, a CSED-re 2020-ban

Az a nő jogosult a CSED-re, vagyis a Csecsemőgondozási díjra, aki 365 napon át biztosított volt a gyermeke születését megelőző két éven belül, továbbá a gyermeke a biztosítás tartama alatt vagy annak megszűnését követő negyvenkét napon belül születik. Az az anyuka is jogosult a Csecsemőgondozási díjra, akinek a gyermeke a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt, vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül születik meg.

2. Mennyi időre jár a Csecsemőgondozási díj, a CSED

A Csecsemőgondozási díj (CSED) a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra, 24 hétre jár, ebből két hetet köteles igénybe venni a kismama. A szülési szabadságot lehetőleg úgy kell kiadni, hogy abból legfeljebb négy hét a szülés várható időpontja elé essen. A szülési szabadság tartama a szülést követően 6 hétnél rövidebb nem lehet.


3. Csecsemőgondozási díj kötelező kezdő napja

A szülési szabadság legkésőbb a szülés napjával kezdődik. A Csecsemőgondozási díjra (CSED) való jogosultság kezdő napja a szülés várható időpontját megelőző négy hét, de legkésőbb a szülés napja.


4. Meddig jár a Csecsemőgondozási díj

A Csecsemőgondozási díj (CSED) legfeljebb a gyermek születését követő 168. napig jár, kivéve a koraszülött gyermekek esetében.


5. Csecsemőgondozási díj törvényi előírásai koraszülött baba esetén

Koraszülött gyermekre - amennyiben a gyermeket a koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben gondozzák -, a szülést követő egy év elteltéig a gyermeknek az intézetből történt elbocsátása után is igénybe lehet venni a Csecsemőgondozási díjat (CSED).


6. Ki kérelmezheti a Csecsemőgondozási díjat 2020-ban

A Csecsemőgondozási díjat (CSED) nem csak a szülő nő kérelmezheti. Ha nem ő kérelmezte, a Csecsemőgondozási díjra való jogosultság kezdő napjától a gyermek születését követő 168. napig jár Csecsemőgondozási díj.


7. Hogyan számolják ki a Csecsemőgondozási díjat, mit vonnak le belőle

A Csecsemőgondozási díj (CSED) 2020-ban a naptári napi alap, illetve a naptári napi jövedelem (az Ön jövedelmének) 70 %-a. Fontos: A Csecsemőgondozási díj után egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot nem kell fizetni, de az SZJA levonásra kerül.


8. A Csecsemőgondozási díj (CSED) igénylése

A csecsemőgondozási díjat kérelmezőnek a csecsemőgondozási díj igénylésekor ki kell töltenie a PEO.-09-K., "Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához" elnevezésű nyomtatványt, melyet letölthet innen:vagy az Államkincstár honlapjáról, ahol kézi és gépi kitöltésre is van lehetősége:

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatv%C3%A1nyok.html

Fontos: Ha Ön egyéni vállalkozó, őstermelő, ún. önfoglalkoztató, akkor a kérelmét az "Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez" elnevezésű nyomtatványon tudja benyújtani. Elektronikus kitöltésre van csak lehetőség, ehhez keresse fel a következő oldalt:

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatv%C3%A1nyok.html


A Csecsemőgondozási díj iránti kérelmet a biztosított foglalkoztatójához kell benyújtani.

Amennyiben a munkáltató jogutód nélkül megszűnt, a kérelmet a volt foglalkoztató székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró, megyeszékhelyen működő járási hivatalánál, illetve a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalánál kell beadni.


9. Mire és meddig jogosult a szülő a Csecsemőgondozási díj lejárta után

A Csecsemőgondozási díj (CSED) lejártát követően Gyermekgondozási díjra lehet jogosult a kismama a gyermek 2. életévének a betöltéséig.


10. Mikor vonják meg a Csecsemőgondozási díjat - Mire kell ügyelni

Nem jár a Csecsemőgondozási díj, illetve szüneteltetésre kerül a szülési szabadságnak arra a tartamára, amelyre a kismama a teljes keresetét megkapja, vagy ha bármilyen jogviszonyban keresőtevékenységet folytat! Kivételt a fentiek alól egyetlen kereső tevékenység képez, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység, vagyis ennél nem vonják meg a Csecsemőgondozási díjat.