Segély, Méltányosságból kérelmezett CSED és Méltányosságból kérelmezett GYED KISOKOS 2020

Szülés utáni támogatás - Méltányosságból is kaphatunk támogatást 

10 fontos dolog, amit Csecsemőgondozási díjhoz (CSED) és Gyermekgondozási díjhoz (GYED) kapcsolódó méltányosságról tudni érdemes1. Mikor adjunk be a Méltányosságból igényelhető/engedélyezhető CSED és a Méltányosságból igényelhető/engedélyezhető GYED igényt

Csecsemőgondozási (CSED) díjra, illet a Gyermekgondozási díjra (GYED) akkor jogosult a gyermeket saját háztartásában nevelő biztosított szülő, ha a gyermek születését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt. Ha a kérelmező nem rendelkezik a 365 nap biztosítási idővel, a társadalmi szolidaritás elve alapján a Kormányhivatalnak lehetősége van méltányosságot gyakorolni, s az általános szabályoktól eltérően megállapítani a díjra való jogosultságot.2. Mikor biztosan nincs esélyünk a Méltányossági CSED-re és a Méltányossági GYED-re

Hallgatói jogviszony alapján igényelt Gyermekgondozási díj (Diplomás GYED) vonatkozásában méltányosság gyakorlására nincs lehetőség.


3. A méltányossági kérelem elbírálásának szempontjai 2020-ban - Ügyeljünk arra, hogy pontosan határoznunk meg a méltánylást érdemlő egyéb körülményeinket is

  • A kérelmező biztosításban töltött ideje
  • A kérelmező 30 napnál hosszabb megszakítást megelőző biztosítási idejének tartama
  • A kérelmező jövedelmi viszonyai és egyéb méltánylást érdemlő körülményei
  • Táppénz esetén az illetékes orvos által kiadott igazolásban foglaltak


4.  A Méltányossági CSED és Méltányossági GYED igénylésénél miről kell nyilatkoznunk - Célszerű jól, tényekkel alátámasztva megindokolnunk az igényünket

A Méltányossági CSED és  Méltányossági GYED kérelem kötelező eleme a közös háztartásban lakók számára és a kérelmező, valamint a vele együtt élők jövedelmi helyzetére vonatkozó nyilatkozat. A jövedelmi helyzet fontos pontja a Méltányossági CSED és Méltányossági GYED odaítélésének!

Legalább ilyen fontos, hogy a beadandó igénylésnek a "Kérelem indoklása" részét jól fogalmazzuk meg, vagyis a bíráló megértse, átérezze, hogy szükségünk van, illetve miért van szükségünk az ellátásra.


5. A Méltányossági Csecsemőgondozási díj (CSED) és Méltányossági Gyermekgondozási díj (GYED) iránti kérelem 2020 évi nyomtatványa 

Nyomtatvány neve: "PEO.-59-K.-Meltanyossagi-kerelem"

Letölthető innen: 

6. Hova kell beadni a Méltányosságból kérelmezett CSED és a Méltányosságból kérelmezett GYED igényt 2020-ban

A Méltányosságból engedélyezhető Csecsemőgondozási díj (CSED), és a Méltányosságból engedélyezhető Gyermekgondozási díj (GYED) iránti igényt a foglalkoztatónál, illetve ha nincs, a foglalkoztató székhelye szerint illetékes  Kormányhivatalnál lehet írásban beadni.


7. A Méltányosságból kérelmezett CSED és a Méltányosságból kérelmezett GYED igény időtartama 

A Méltányosságból engedélyezhető Csecsemőgondozási díj, Gyermekgondozási díj időtartamát az Egészségbiztosító az általános szabályoktól eltérően is meghatározhatja. A Csecsemőgondozási díj esetében azonban ez nem haladhatja meg a szülési szabadságnak megfelelő időtartamot, a 168 napot, Gyermekgondozási díj esetében pedig legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig lehet méltányosságot gyakorolni.


8. A Méltányosságból kérelmezett CSED és a Méltányosságból kérelmezett GYED esetében az ellátás alapja 

Az ellátás alapja Csecsemőgondozási díjnál a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresénél, Gyermekgondozási díj esetében a minimálbérnél nem lehet magasabb.


9. Ha a Méltányosságból kérelmezett CSED-et megkaptuk, kapunk-e automatikusan GYED-et is?

Nem, aki Méltányosságból engedélyezhető Csecsemőgondozási díjat kap, az ennek lejáratakor nem részesül automatikusan sem Méltányosságból engedélyezhető GYED-ben, sem "normál" GYED-ben! Érdemes a Méltányosságból adható CSED lejárata előtt megigényelnie a Gyermekgondozási díjat, illetve a Méltányosságból engedélyezhető GYED-et. 


10. Méltányosságból adható egyszeri segély 

Méltányosságból adható egyszeri segély kérelmet is érdemes benyújtani, ha megfelelünk a feltételeknek, illetve egyszeri segélyre van szükségünk. 

A formanyomtatványt neve:

"Nyomtatványok a társadalombiztosítás által méltányosságból adható egyszeri segélykérelemhez"

A formanyomtatványt - tájékoztató, adatlap, kérelem, jövedelem nyilatkozat, gyógyszerköltség igazolás - innen letöltheti:

A Méltányosságból adható egyszeri segély az alábbiakra vehető igénybe, illetve ítélhetik meg:

  • gyógyszerköltségre
  • természetbeni ellátások térítésének csökkentésére
  • egészségbiztosítási pénzbeli ellátások átmeneti kiegészítésére
  • az egészségügyi szolgáltatás igénybevételével összefüggő utazás során felmerült költség csökkentésére

Fontos tudni, hogy a felsoroltakon kívül másra nem ítélik meg a segélyt! Hiába van szociális indokunk, hiteltörlesztési nehézségünk, illetve anyagi problémánk, ezekre biztosan nem kapunk egyszeri segélyt.